- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Здравно осигуряване на работниците и служителите

Определянето на размера на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителните вноски за здравно осигуряване, цели гарантирането на здравноосигурителни права от осигурените лица.