Принтиране

Преглед на последните промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 26.04.2022 г.

Автор: Вержиния Заркова
В „Държавен вестник“, бр. 32 от 26.04.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), който влиза в сила от деня на обнародването му.