- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Новите Национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности за периода 2020-2022 г.

Националните рамкови договори (НРД) за 2020-2022 г. отразяват настъпилите промени в нормативната база, както и увеличението на средствата в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2020 г. с близо 500 млн. лв.