- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какво предвижда Законът за бюджета на НЗОК за 2020 г. и финансовата рамка на здравното осигуряване през новата година

Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) е задължителен за прилагане план за разходване на финансовите средства, които се утвърждават за събиране и покриване на разходите в здравеопазването, в рамките на здравното осигуряване.