Принтиране

Дължимост на здравноосигурителни вноски за периода на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, за лице, което работи при различни работодатели

Автор: НАП
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: