- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Създаване на вътрешни правила за защита на личните данни. Обработване под ръководството на администратора

Публикацията има за цел да даде насоки за вътрешната организация на администратора по прилагане на защитата на личните данни и създаване на условия за спазване на изискванията на приложимата правна рамка.