Принтиране

Създаване на вътрешни правила за защита на личните данни. Обработване под ръководството на администратора

Автор: Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова,
Публикацията има за цел да даде насоки за вътрешната организация на администратора по прилагане на защитата на личните данни и създаване на условия за спазване на изискванията на приложимата правна рамка.