- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Определяне на правното качество, в което се обработват личните данни

Настоящата публикация има за цел да подпомогне процеса по определяне на правното качество, в което даден участник в системата за защита на личните данни обработва данните.