Принтиране

Определяне на правното качество, в което се обработват личните данни

Автор: Десислава Тошкова-Николова,
Настоящата публикация има за цел да подпомогне процеса по определяне на правното качество, в което даден участник в системата за защита на личните данни обработва данните.