Принтиране

Определяне на длъжностно лице по защита на данните

Автор: Невин Фети,
Разяснение Публикацията има за цел да подпомогне администратора или обработващия лични данни в преценката дали е задължително да определят длъжностно лице по защита на данните. В случай че за администратора или за обработващия не произтича такова задължение, методиката може да бъде използвана за преценка дали е целесъобразно на доброволен принцип да се определи длъжностно лице […]