Принтиране

Колко дълго могат да се съхраняват личните данни, предоставени от кандидати за работа?

Автор: Андрей Александров
ВЪПРОС: Имат ли право кандидати за работа, които не са били назначени, да предявят иск срещу работодателя за проявено дискриминационно отношение в процедурата по подбор? Ако отговорът е положителен, колко дълго работодателят може да пази техните документи, с оглед риска от евентуален съдебен процес?