Принтиране

Заплащане на извънреден труд при командироване в рамките на предоставяне на услуги

Автор: Андрей Александров
ВЪПРОС: Наш служител изпълнява задачи в чужбина (Швеция) по договор с друго дружество от същата група. За целта той бива командирован в Швеция, като там работи за около 3 седмици, след това се връща за 1-2 седмици в България и после пак заминава за следваща командировка. Това ще продължи още няколко месеца.