- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Видове допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително материално стимулиране

Правото да определя видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения принадлежи на Министерския съвет. Той упражнява това право след консултации с партньорите в тристранното сътрудничество.