Принтиране

Видове допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително материално стимулиране

Автор: Мариана Василева,
Правото да определя видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения принадлежи на Министерския съвет. Той упражнява това право след консултации с партньорите в тристранното сътрудничество.