- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор

В разпоредбата на чл. 331 КТ е регламентирано прекратяване на трудовото правоотношение на договорна основа, при което по инициатива на работодателя страните се съгласяват да прекратят взаимоотношенията си срещу заплащане на определена сума пари.