Принтиране

Уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор

Автор: Мариана Василева,
В разпоредбата на чл. 331 КТ е регламентирано прекратяване на трудовото правоотношение на договорна основа, при което по инициатива на работодателя страните се съгласяват да прекратят взаимоотношенията си срещу заплащане на определена сума пари.