Принтиране

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя

Автор: Мариана Тодорова,
Какви удръжки, може да прави работодателят от трудовото възнаграждение на своите работници или служители?