Принтиране

Трудово възнаграждение на служителите при командироване в рамките на предоставяне на услуги

Автор: Милеслава Богданова-Мишева,
Командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги е нов институт на българското трудово право, уреден в чл. 121а от Кодекса на труда (КТ).