- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Средства за социално-битово и културно обслужване

Социално-битовото и културното обслужване (СБКО) на работниците и служителите, така, както е регламентирано в глава ХІV от Кодекса на труда (КТ), обхваща въпроси и аспекти от ежедневието на работниците и служителите, извън престирането на работната сила. Съгласно разпоредбите на чл. 292 и 293 КТ, социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със […]