- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Права на работника или служителя при неизплащане на трудовото възнаграждение

Разпоредбата на чл. 242 от Кодекса на труда (КТ) определя, че положеният труд по трудово правоотношение е възмезден.