Принтиране

Права на работника или служителя при неизплащане на трудовото възнаграждение

Автор: Ненко Салчев,
Разпоредбата на чл. 242 от Кодекса на труда (КТ) определя, че положеният труд по трудово правоотношение е възмезден.