Принтиране

Определяне и изплащане на работната заплата. Основно и допълнителни трудови възнаграждения

Автор: Андрей Александров,
Правният режим на трудовото възнаграждение поставя редица практически проблеми.