Принтиране

Какво трябва да знаем, ако се налага да работим по време на официалните празници

Автор: Мариана Василева,
Официалните празници в Република България са регламентирани в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) и съгласно последната редакция на разпоредбата (ДВ, бр. 107 от 2020 г.), те са: