- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Изплащане на трудовото възнаграждение

Изплащането на работната заплата е основно задължение на работодателя.