Принтиране

Изплащане на трудовото възнаграждение

Автор: Теодора Дичева,
Изплащането на работната заплата е основно задължение на работодателя.