- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Изплащане на обезщетение при временно отстраняване от работа

В трудовото законодателство са регламентирани множество различни обезщетения, които условно могат да се обединят в следните три групи: