Принтиране

Изплащане на обезщетение при временно отстраняване от работа

Автор: Теодора Дичева,
В трудовото законодателство са регламентирани множество различни обезщетения, които условно могат да се обединят в следните три групи: