Принтиране

Изплащане на част от трудовото възнаграждение в натура

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: „Възможно ли е цялото трудово възнаграждение на работниците и служителите да се изплаща във ваучери?“