Принтиране

Индексиране на заплатата, спрямо инфлацията

Автор: Андрей Александров
ВЪПРОС: Възможно ли е да се предвиди текущо индексиране на трудовите възнаграждение, спрямо инфлацията, без да се подписва анекс към трудовия договор за всяко увеличение или намаление (идеята е да се прави месец за месец)?