Принтиране

Действия на работодателя при запор на трудово възнаграждение на негов работник

Автор: Мариана Василева,
На основание разпоредбата на чл. 272, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) от трудовото възнаграждение се удържат сумите, произтичащи от запори, наложени по съответния ред.