Принтиране

Заповед № РД-06-55 от 5 Ноември 2021 г.

Автор: МТСП,
На основание § 3 от Заключителните разпоредби във връзка с чл. 1 от Постановление № 328 на Министерския съвет от 14.10.2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за […]