- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Законови възможности за съчетаване на работа и обучение

Кодексът на труда (КТ) предвижда няколко вида договори, свързани с обучение или квалификация на служителите.