Принтиране

Законови възможности за съчетаване на работа и обучение

Автор: Мариана Василева,
Кодексът на труда (КТ) предвижда няколко вида договори, свързани с обучение или квалификация на служителите.