- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За някои въпроси, възникващи в практиката при прилагането на мярката 60 на 40

С Постановление № 151 на Министерския съвет от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работниците и служителите след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ПМС № 151 от 03.07.2020 г.), се регламентира удължаването на мярката, известна като „60 на 40“, като практическото изпълнение на постановлението логично породи въпроси сред работодателите, тъй като има редица промени.