- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За някои правни проблеми, свързани с професионалната квалификация според Кодекса на труда

Правната уредба в глава ХІ от Кодекса на труда (КТ) – „Професионална квалификация“, претърпя интересно историческо развитие в последните години. След 1992 г. тя остана с предимно „пожелателно“ звучене, като въпросът дали да се полагат усилия за по-нататъшното развитие на знанията и уменията на работниците и служителите беше предоставен изцяло на преценката на страните по […]