Принтиране

Ваучерите за обучение – шанс за нови и по-добри умения на работната сила

Автор: Елка Димитрова,
През 2023 г. - Европейската година на уменията, е предвидено да се увеличат инвестициите в обучение и повишаване на квалификацията, за да се използва пълният потенциал на трудоспособното население, да се помогне на хората да преминат от едно работно място на друго и да се отговори на потребностите на работодателите от квалифициран персонал.