- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори – 9/2020

Съгласно чл. 1, ал. 7 от Решениe № 429 на Министерския съвет от 2020 г. работодателят изплаща на съответните работници и служители нетна сума в размер на 189 лв. и внася дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице и на осигурителя за съответния месец.