- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори – 8/2020

Планираме да кандидатстваме и по двете програми за подпомагане на работодателите – по ПМС № 151 и на основание Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г. (РМС № 429) и бихме искали съвет във връзка със списъка по ПМС № 151.