Принтиране

Въпроси и отговори – 8/2020

Автор: Агенция по заетостта,
Планираме да кандидатстваме и по двете програми за подпомагане на работодателите - по ПМС № 151 и на основание Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г. (РМС № 429) и бихме искали съвет във връзка със списъка по ПМС № 151.