Принтиране

Въпроси и отговори – 7/2020

Автор: Агенция по заетостта,
При обсъждане на документацията и разпоредбите на ПМС № 151 от 2020 г. възникна един базисен въпрос - следва ли през периода юли - септември 2020 г. работниците и служителите, за които едно предприятие кандидатства по мярката 60/40, да са в престой по чл. 120в КТ или с намалено работно време по чл. 138а КТ, за да има право работодателят да кандидатства за компенсация по мярката? Същите работници и служители са били в престой по чл. 120в КТ през периода март - юни 2020 г., но от 01.07.2020 г. вече са на работните си места и изпълняват трудовите си задължения при пълно работно време.