- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори – 4/2020

Ако попадаме в условията на мярката през само един от месеците в периода, може ли само за него да кандидатстваме?