Принтиране

Въпроси и отговори – 4/2020

Автор: Агенция по заетостта,
Ако попадаме в условията на мярката през само един от месеците в периода, може ли само за него да кандидатстваме?