- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори – 2/2020

Финансирането по мярката 60/40 по реда на ПМС № 151 от 2020 г. за кои работници и служители се отнася? Необходимо ли е да са в задължителен отпуск за периода, за който се подават заявления, или се отнася за целия списъчен състав, независимо дали реално работят?