Принтиране

Въпроси и отговори – 2/2020

Автор: Агенция по заетостта,
Финансирането по мярката 60/40 по реда на ПМС № 151 от 2020 г. за кои работници и служители се отнася? Необходимо ли е да са в задължителен отпуск за периода, за който се подават заявления, или се отнася за целия списъчен състав, независимо дали реално работят?