Принтиране

Въпроси и отговори – 10/2020

Автор: Агенция по заетостта,
Във връзка с прилагането на ПМС № 151 от 2020 г., ако кандидатстващата фирма е от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ и е ползвала компенсации по реда на ПМС № 55, трябва ли в заявлението да попълва в т. 2 графата, която отговаря на причината, по която е ползвала компенсации, или направо да попълва само т. 3 - „Персонал, осигурен в сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“ КИД-2008 (чл. 1, ал. 1, т. 5 от ПМС № 151 от 2020 г.)?