- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори – 1/2020

Как следва да се изчисли осигурителният доход през май 2020 г., който е с 18 работни дни? Така например, ако служителите са били в отпуск (платен годишен или по болест) през този месец, как ще се изчислява среднодневното възнаграждение за изплащане в месец юли?