Принтиране

Удължаване на субсидиите за заплати по мярката 60/40 до края на 2020 година

Автор: Елка Димитрова,
Все още бавното възстановяване на икономиката от наложените принудителни мерки и продължаващото разпространение на COVID-19 в страната обуславят необходимостта от продължаване на подкрепата от страна на държавата за засегнатите сектори чрез удължаване действието на мярката, известна като 60/‌40, за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители до края на 2020 година.