- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Удължаване на мярката „60 на 40“ през 2021 година

През 2021 г. продължават противоепидемичните мерки, които дават положителен ефект, като ограничават развитието и разпространението на COVID-19, но оказват и неблагоприятно въздействие косвено върху цялата икономика на страната и пряко върху редица сектори и икономически дейности – хотелиерство и ресторантьорство;…