Принтиране

Удължаване на мярката „60 на 40“ през 2021 година

Автор: Елка Димитрова,
През 2021 г. продължават противоепидемичните мерки, които дават положителен ефект, като ограничават развитието и разпространението на COVID-19, но оказват и неблагоприятно въздействие косвено върху цялата икономика на страната и пряко върху редица сектори и икономически дейности - хотелиерство и ресторантьорство;...