Принтиране

Разлика между предприятие, което осигурява временна работа и лице, предоставящо посреднически услуги по заетостта

Автор: Ненко Салчев,
Услугите, предоставяни от лица по посредничеството за наемане на работа, са с дългогодишна традиция в страната.